หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
งานบริหารพัสดุ

 

                                                                

งานบริหารพัสดุ 

1.ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบงานในงานบริหารพัสดุตามระเบียบ กฏหมายและแนวปฏบัติ

2.เบิกจ่ายและติดตาม กำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

3.การรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

4.การออกหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง

5.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online 

6.ควบคุมการถอนการนำฝากเงินประกันสัญญา

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491247

 

ไอพีคุณ
: 3.229.142.175
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 28/01/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 254946