หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
งานบริหารบัญชี

งานบริหารบัญชี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน "นางสาวนฤมล ผาด่านแก้ว" มีหน้าที่ดังนี้


1.จัดทำบัญชีและจำทำรายงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี  2.จัดทำกระดาษทำการ  3.สรุปรายการบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  4.จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี 5.ทำหน้าที่บันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS  6.เบิกจ่ายเงินทดรองราชการ   7.ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491247

 

ไอพีคุณ
: 3.229.142.175
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 28/01/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 254943