หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
งานธุรการ

  งานสารบรรณกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน  "นางสาวรจนา สมรักษ์"   มีหน้าที่ดังนี้

   1.ปฏิบัติงานธุรการในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   2.รับ-ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS

   3.เป็นผู้ช่วยในการประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

   4.จัดเก็บใบเสร็จรับเงินอุดหนุนโรงเรียนและการโอนเงินเข้าบัญชี

   5.ลงจ่ายในระบบ GMIS

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491247

 

ไอพีคุณ
: 3.218.67.1
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 22/02/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 257676